10 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีชีวิตที่ดีและเป็นสุข ?????✌???

10 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีชีวิตที่ดีและเป็นสุข ?????✌???

1. คุณมีหลังคาคุ้มหัว ??? ( หมายถึง คุณยังมี “ บ้าน “ หรือ “ ที่พักพิง “ ให้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย หรือ รวมไปถึงบุคคล หรือ บางสิ่ง ที่เป็น “ ที่พึ่งพิง “ ในยามยากด้วยเช่นกันครับ )

2. วันนี้คุณยังได้กินอาหารอยู่ ??? ( หมายถึง คุณยัง “ มีกินมีใช้ “ ไม่อดอยาก ขาดแคลน หรือ ขัดสน แต่อย่างใด ยังมี อาหาร หรือ เงินทอง อยู่เพียงพอ บางครั้งเราควรจะขอบคุณข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปด้วย เพราะ มันคือ สิ่งที่ช่วยชีวิตเราไว้ได้จริงๆครับ ? )

3. คุณมีหัวใจที่ดี ?☺️? ( หมายถึง คุณมีสภาพจิตใจที่ดี มีความสุข คิดดี ทำดี เผือแผ่ผู้อื่นด้วย )

4. คุณมีความปราถนาดีต่อผู้อื่น ??? ( คนที่มีชีวิตที่ดีมีความสุขนั้น ย่อมจะสามารถคิดดี ทำดี และเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้ครับ )

5. คุณยังมีน้ำที่สะอาดไว้ดื่มและใช้ ???( หมายถึง คุณยังมีสภาพความเป็นอยู่ดี สาธารณูปโภคมีครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องครับ อันที่จริงมันจะรวมถึง “ ไฟฟ้า “ และพลังงานอื่นๆที่ช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นครับ ?? )

6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ “ ดีกว่าเดิม “ ??✌??? ( คนเราแม้จะมีชีวิตที่ดีมีวามสุขแล้วก็ไม่ควรหยุดอยู่กับที่ ควรที่จะมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้ตัวเรา “ ดีกว่าเดิม “ ยิ่งขึ้นไป เพื่อให้เราได้ชีวิตได้ “ คุ้มค่า “ มากขึ้นและเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆมากขึ้นด้วยครับ )

7. ยังมีคนที่รักและห่วงใยตัวคุณอยู่ ???? ( ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่รักและห่วงใยเราถือเป็น “ กัลยานมิตร “ ที่ล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว , คนรัก หรือ เพื่อนฝูง เพราะคนเหล่านี้ คือ คนที่จะค่อยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และ เป็นที่พึ่งให้กับราในยามที่เราเดือดร้อน ท้อแท้ หมดหวัง คนเหล่านี้จะช่วยโอบอุ้ม พยุง และ ประคับประคองให้เราสามารถก้าวผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากและก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งครับ )

8. คุณยังมีเสื้อผ้าที่สะอาดไว้สวมใส่อยู่ ?????? ( หมายความว่า คุณยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ฐานะดี ไม่ขัดสน ขาดแคลน สิ่งของที่ดีๆใช้ในบ้านคุณ บ่งบอกถึงชีวิตคุณยังมีความมั่นคงอยู่ครับ )

9. คุณมีความฝัน ???? ( เมื่อคุณมีชีวิตที่ดีแล้ว คุณย่อมสามารถ “ ไล่ตามความฝัน “ ของคุณได้ มันยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าชีวิตคุณยังมีความหวังยและยงมีอนาคตที่สดใสไดถ้าคุณมีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจครับ )

10. คุณยังมีลมหายใจอยู่ ✌????? ( สิ่งนี้สำคัญมากที่สุด คือ คุณยังมี “ ชีวิต “ อยู่ คุณไม่อาจมีชีวิตที่ดีมีความสุข และ สามารถทำสิ่งได้ในชีวิตได้เลย ถ้าหากคุณ “ ไม่มีชีวิต “ อยู่ในโลกแล้ว ดังนั้น เราจึงต้องพยายามรักษาตัวดูแลสุขภาพให้ดี ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นานๆและมีความสุขได้ครับ

แปลจากโพสที่ลงใน Pinterest

https://pin.it/6PmOvzl

Leave a Comment