ทำอย่างไรจึงจะบรรลุ เป้าหมาย ในชีวิต ? 🤔🙂💪🏻✌🏻🤟🏻👌🏻

ทำอย่างไรจึงจะบรรลุ เป้าหมาย ในชีวิต ? 🤔🙂💪🏻✌🏻🤟🏻👌🏻

ในชีวิตเรานั้นย่อมมีความปราถนามุ่งมันที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ซักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานให้ลุล่วง การเรียนให้จบ หารายได้เพื่อซื้อของที่อยากได้ อยากเป็นแชมป์กีฬา เอาชนะใจแฟน หรือ กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยอื่นๆ

ชีวิตของคนเรา คือ การเดินทาง เราตั้ง “ เป้าหมาย “ ที่เราอยากไป แล้าพยายามให้ถึง แต่เราจะสามารถเดินทางไปถึง เป้าหมาย ที่ต้องการได้อย่างไร ? ต้องวางแผนอย่างไร ? และ จะต้องทำอะไรบ้าง ?

มีทั้งหมด 9 ข้อดังนี้….

1. ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการจะบรรลุให้ชัดเจน ( ระบุให้ชัดเจนว่าเราอยากทำอะไรจริงๆ เช่น อยากสอบให้ผ่าน , อยากทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จ หรือ อยากวิ่งแข่งให้ถึงเส้นชัย ฯลฯ )

2. ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของเรานั้นสามารถมองเห็นผลได้ชัดเจน วัดได้ ตรวจเช็คได้ ( ไม่ใช่เป็นเป้าหมายลอยๆที่กว้างไปจนวัดได้ยาก หรือ ไม่ชัดเจนครับ )

3. ก่อนที่จะลงมือทำ ต้องคิดถึงปัญหา และ การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเผื่อไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมมาตราการรับมือ และ ไม่ประมาท 🤔🤭🤫

4. ต้องมีการวางแผนทำอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ( เช่น จะทำอะไร ? อย่างไร ? ที่ไหน ? ต้องใช้อะไรบ้าง ? เตรียมตัวให้พร้อม ✌🏻🤟🏻👌🏻 )

5. ซอยแยก เป้าหมาย ของเราออกมาเป็น “ เป้าหมายย่อยๆ “ แยกย่อยเป็นข้อๆ แล้วค่อยๆทำให้เสร็จไปทีละข้อๆ “ ก้าวทีละก้าว “ ( ลองนึกถึง Objective ในวิดีโอเกมที่เราต้องค่อยๆเคลียร์ผ่านให้ได้ทีละข้อๆจนสามารถจบภารกิจนั้นๆได้ครับ 📱💻🎮 )

6. หมั่นตรวจเช็คดูกระบวนการ ( Process ) อยู่สม่ำเสมอ ทำการ “ ปรับปรุง “ หรือ “ เพิ่มเติม “ บ้างตามความเหมาะสม 🤔

7. จดบันทึกทุกๆความสำเร็จ “ เล็กๆน้อย “ ที่เราทำได้ระหว่างทางสู่เป้าหมาย ( เอาไว้เป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไป ) จากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ เมื่อสะสมรวมกันก็จะกลายเป็นความสำเร็จที่ “ ยิ่งใหญ่ “ ได้ครับ ✏️📝

8. แชร์เป้าหมายร่วมกันกับเพื่อน ( หรือ แข่งขันกันกับเพื่อน ) ซึ่งจะช่วยทำให้มีความมุ่งมันและมีแรงจุงใจจะบรรลุเป้าหมายมากขึ้นครับ ( ถ้าหากคุณมีเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณ ) 🤝👊🏻✊🏻👨🏻👩🏻

9. เตรียมแผนสำรองเผื่อไว้อยู่เสมอเผื่อกรณีผิดพลาด หรือ เกิดเหตุไม่คาดฝัน ( หากแผน A ไม่ได้ผลก็ใช้แผน B , C หรือ D แทนครับ ) 🤔👍🏻👌🏻

แปลและตีความเพิ่มเติมจาก @Lifehack

https://www.lifehack.org/456940/most-people-have-dreams-but-not-goals

Leave a Comment