ทำอย่างไรจึงจะคลายความ วิตกกังวล ได้ ?

ทำอย่างไรจึงจะคลายความ วิตกกังวล ได้ ?

คนเรานั้นมีเรื่องให้ วิตกกังวล ใจในเรื่องต่างๆเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามากเกินไปโดยไม่จำเป็นจะให้เราเป็น “ ทุกข์ “ อย่างมากจนไม่เป็นอันทำอะไร ตีตนไปก่อนไข้ ทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีก ดังนั้น เราจึงต้องคลายความวิตกกังวลใจให้ “ น้อยลง “ เพื่อให้ใจเรานั้น “ เบาขึ้น “ เหมือนกับ ทิ้งของบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เราสามารถหิ้วของได้เบาขึ้น ทำให้สบายใจขึ้น รวมถึงจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ ซึ่งวิธีการที่จะคลาย วิตกกังวล นั้นมีดังนี้

1.พึงระลึกไว้ว่าการนั่ง วิตกกังวล ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากจะทำให้เราเสียพลังงานและเพิ่มความเครียดไปเปล่าๆ ( ควรจะลงมือทำเพื่อแก้ปัญหา หรือ สาเหตุของปัญหาที่ทำให้เราวิตกกังวล ดีกว่าครับ 😊 )

2. เมื่อใดที่เริ่มรู้ตัวว่ากำลังจะวิตกกังวล ให้พยายามเตือนตัวเองเสมอให้ “ หยุด “ แล้วตั้งสติเสมอครับ 😊

3. ฝึก “ นั่งสมาธิ “ หรือ ฝึกให้ตัวเองมีสติ ซัก 20 นาทีต่อวัน เพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นได้ครับ ( ได้ผลดีนะครับ ผมเคยลองมาแล้ว 👍🏻)

4. อย่าคิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้ ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้มุ่งไปที่ปัญหาจริงๆของเราเป็นหลักครับ 🤔🙂

5. อดทนกับตัวเราเอง ให้เข้าใจว่าการคลายความวิตกกังวลนั้นต้อง “ ค่อยเป็นค่อยไป “ อย่าเร่งรัดครับ 🙂

แปลและตีความเพิ่มเติมจาก Hall of Quotes

https://hallofquotes.com/2017/08/11/best-quotes-about-success-productivity-self-care-self-growth-mindfulness-self-awareness-create-t/

Leave a Comment