เคล็ดลับ 10 ข้อที่จะทำให้คุณทำงานได้มากขึ้นกว่าที่คุณเคยเป็น ✌🏻💪🏻📝

เคล็ดลับ 10 ข้อที่จะทำให้คุณทำงานได้มากขึ้นกว่าที่คุณเคยเป็น ✌🏻💪🏻📝

  1. ตื่นนอนให้เร็วกว่าปกติ 2 ชั่วโมง
  2. ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนเช้า
  3. อย่ามุ่งเน้นไปที่ “ ผลลัพธ์ “ อย่างเดียว ให้มุ่งเน้นใส่ใจที่ “ กระบวนการ “ ด้วย
  4. เลิกบ่นว่าไม่มีเวลาเพียงพอ
  5. ใช้เวลาในการวางแผน และ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ว่า อะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง
  6. มุ่งความสนใจไปที่ “ นาที “ ไม่ใช่ “ ชั่วโมง “ ( ประมาณว่า ใส่ใจในแต่ละนาทีว่า เราทำอะไรอยู่ ดูเป็นจำนวนนาทีไป )
  7. หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันในคราวเดียวกัน
  8. จัดให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ( ซึ่งจะสามารถจัดพื้นที่ ประหยัดพลังงานสมองได้ )
  9. สิ่งที่ทำพลาดไป หรือ ไม่สมบูรณ์ ก็ปล่อยวางไป แล้วเริ่มต้นทำใหม่
  10. จัดให้พอมีเวลาว่างบ้างในตารางเวลา ( เหลือเวลาให้พักบ้าง )

( แปลจาก Lifehack ต้นฉบับภาษาอังกฤษ )

https://pin.it/4hu4kdglg7l4fe

https://pin.it/4hu4kdglg7l4fe

Leave a Comment