5 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณต้องการการ    เยียวยาจิตใจ 🤔🧘🏻‍♂️🧘🏻🌿🌷🏩

5 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณต้องการการ เยียวยาจิตใจ 🤔🧘🏻‍♂️🧘🏻🌿🌷🏩

การ เยียวยาจิตใจ นั้นมีหลายแบบ มันมีทั้ง การเผชิญหน้ากับปัญหาใจโดยตรง , สำรวจและทบทวนตัวเอง , ใช้เวลาค่อยๆเยียวยา และ นั่งสมาธิ แต่สิ่งที่ยากที่สุด คือ การยอมรับ ว่าคุณต้องการการเยียวยาจิตใจตั้งแต่แรก ซึ่งถือเป็นขั้นแรก และ ขั้นที่สอง คือ ทำการเยียวยาเลย

สัญญาณที่เป็นตัวแจ้งเตือนว่า คุณต้องการการ เยียวยาจิตใจ มี 5 ข้อ ดังตอไปนี้

1. ใจคิดมากเกินไป 🤔☹️😖

การคิดอะไรๆมากเกินไปนั้นสะท้อนถึงการที่สมองคนเรารับมือกับการที่คุณปฏิเสธการเยียวยาจิตใจ ผลเสียที่ตามมาคือ ใจคุณทำงานหนักเกินไปจนส่งผลให้ทำงานได้น้อยและมีความเครียด ดังนั้น ควรผ่อนคลายจิตใจ แล้วทำการเยียวยาเต็มที่

2. ติดอยู่ในความเคยชิน 😵

ถ้าคุณพบว่าตัวคุณกำลังติดอยู่ในกิจวัตรประจำวันแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือ คุณต้องเจอกับปัญหาหัวใจเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ถึงเวลาต้อง เยียวยาจิตใจ ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถออกจากการวนลูปเดิมๆได้ ถ้าคุณยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการที่อารมณ์คุณแปรปรวน ดังนั้น มันจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าต้องเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วครับ

3. การขาดการหยั่งรู้ 😥

การหยั่งรู้ คือ การที่เรารู้สึกได้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการสังสมประสบการณ์ แต่มันสามารถถูกปิดกั้นได้เพราะความเจ็บปวดทางอารมณ์ ซึ่งจะทำให้เราไม่ได้ตระหนักเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขาดสติไปครับ

4. การไม่เชื่อใจใคร 😒

ถ้าหากคุณไม่สามารถเชื่อใจใคร หรือ อะไร ได้เลย คุณต้องรีบ เยียวยาจิตใจ คุณด่วน

5. ตีตนไปก่อนไข้ 😱

ถ้าหากคุณตื่นตระหนกจิตหลุดกับทุกๆอย่างรอบตัวเลย แล้วทำไปโดยไม่ได้คิดออย่างมีเเหตุผล คุณต้องรีบเยียวยาตัวเองด่วนเลยครับ

แปลจากบทความที่ลงใน Self-develop shop

https://www.selfdevelopshop.com/5-signs-you-may-need-emotional-healing/

Leave a Comment