BICYCLE LOCKED UP AT THE POLE 🚲🛴🗝🔑 ( จักรยานที่ถูกล่ามกับเสา 🚲🛴🗝🔑 )

BICYCLE LOCKED UP AT THE POLE 🚲🛴🗝🔑 ( จักรยานที่ถูกล่ามกับเสา 🚲🛴🗝🔑 )

I was walking in the market place area in Bangkok for sightseeing and photo shooting . Then , I saw something strange . The unknown bicycle was locked up with the street pole . I notice that it was ordinary and had the basket on the front . The dark tone of the bicycle and a pole made a good contrast with the light tone of the street behind . So , I took a photo shot and enjoy the result . 📷📸

I wonder why the bicycle was being locked up and who locked it . I believe it must be the owner who did it to prevent someone to steal his or her bicycle . So , I guess the owner might be somewhere to do some business . Then , came back to unlock the bicycle and took a ride home . But , I think this is a poor choice to lock the bike in the public because it is fully exposed and it could even attracts more people attention include thieves . Moreover , the thief still be able to steal even you locked it with chain . He just uses some cutting equipment to cut the chain and steal the bicycle easily . Still to risky . 🤔

I hope that government will make a secure public parking for bicycles in future . And , it would be even better to support more and more people to ride a bike instead of driving car . So , the environment in Bangkok would be improved and healthy . Until that time come , I hope this bicycle will not be stolen . 🚲🛴👌🏻👍🏻

ผมกำลังเดินท่องเที่ยวและถ่ายภาพอยู่แถวๆเขตตลาดในกรุงเทพฯ ทันใดนั้นผมเห็นจักรยานของใครไม่รู้ถูกล็อคติดกับเสาบนถนน ผมสังเกตุว่าเป็นจักรยานธรรมดาที่มีตระกร้าอยู่ข้างหน้า โทนสีมืดของจักรยานกับเสานั้นทำการตัดกับโทนสีที่สว่างของพื้นถนนข้างหลังแลดูงามๆ ผมเลยถ่ายรูปและรู้สึกพอใจกับผลงานครับ 📷📸

ผมสงสัยว่าทำไมจักรยานถึงถูกล็อคหรือใครล็อคจักรยานคันนี้ ผมเชื่อว่าคนล็อคน่าจะเป็นเจ้าของที่ต้องการจะล็อคเพื่อกันขโมยจักรยานของเขา ดังนั้นผมว่าเจ้าของคงจะไปทำธุระที่อื่นแล้วค่อยกลับมาปลดล็อคจักรยานแล้วขี่กลับบ้านครับ แต่ผมคิดว่าการล็อคจักรยานในที่สาธารณะเช่นนี้เป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะ มันค่อนข้างจะเด่นมากและอาจยิ่งเรียกความสนใจจากผู้คนได้มากรวมทั้งพวกโจรด้วย ยิ่งกว่านั้น โจรเขาก็ยังสามารถขโมยจักรยานไปได้อยู่ดีแม้ว่าจะล็อคล่ามโซ่แล้วก็ตาม เขาแค่ใช้อุปกรณ์ในการตัดโซ่ที่ล่ามให้ขาดแล้วขโมยไปได้โดยง่าย มันยังคงเสี่ยงเกินไปครับ 🤔

ผมว่าในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลจะลงทุนทำที่จอดจักรยานที่มีความปลอดภัย และมันจะยิ่งดีถ้าหากมีการสนับสนุนให้คนหันมาขี่จักรยานแทนขับรถ จะได้ทำให้สภาพแวดล้อมในกรุงเทพฯดีขึ้นและดีต่อสุขภาพมากขึ้นครับ แต่จนกว่าจะถึงวันนั้น ผมหวังว่าจักรยานคันนี้จะไม่โดนขโมยครับ 🚲🛴👌🏻👍🏻

Leave a Comment